Žulový vrch

Žulový vrch (719 m) leží mezi Jasanovým vrchem a Zelenou horou, nedaleko obce Vápenná.
Nachází se tady několik opuštěných lomů, z nichž některé jsou dnes zatopeny. Na samotném vrcholu byl na počátku století otevřen lom na žulu zvaný Stříbrná pavučina nebo také Brankoppe. Lom je nyní zatopen a vytváří působivé jezírko s velmi romantickou atmosférou. Nabízí se odtud i pěkný výhled k severu na Žulovskou pahorkatinu a kostelík na Boží hoře. Na severním úbočí leží Arcibiskupský lom, kde žijí dokonce raci.
K Žulovému vrchu vede modrá turistická značky z obce Vápenná.
Zatopený lom na Žulovém vrchu Zatopený lom na Žulovém vrchu
Zatopený lom
Žulový vrch - zatopený lom Žulový vrch - zatopený lom
Zatopený lom
Fotografie uživatelů
Vápenná - kostel sv. Filipa
Rychlebské ztezky
zatopený lom Rampa hezké koupání
Marianina studánka u lomu u Prudkého potoka
Hrad Hradisko - Kaltenštejn
Hrad Hradisko - Kaltenštejn
samoty pod Prudkým potokem
lom u Prudkého potoka
potok Prudký pod Sokolím vrchem
lom u Žulového vrchu
pohled na Černou vodu
pohled ze Žulového vrchu